DOMAIN LEMONDÓ NYILATKOZAT

Domain név használati jog átadásáról

Alulírott .................... nyilatkozom, hogy mint a(z) .................... domain név (továbbiakban Domain) egyedüli tulajdonosa (továbbiakban Tulajdonos)

véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok a domain használati jogáról

.................... javára (továbbiakban Kedvezményezett).

Mint Tulajdonos kijelentem, hogy a Domain használati jogát szabályosan és jogszerűen szereztem meg, ill birtoklom. A Domain igénylését, bejegyzését, a Domain használatát senki nem vitatta, vitatja, a Domaint jogszerűen kezelem és használom. A Domainnel illetve annak kezelésével kapcsolatban másnak semmilyen követelése nincs.

A tulajdonosi jogról történő lemondásom végleges, semmilyen körülmények között nem vonható vissza.

Kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a használati jog átadása akadályba ütközne, illetve arról, hogy a Vásárló ne lenne jogosult a Domainre.


Kelt: .................................................

 

....................
Tulajdonos

....................
Kedvezményezett


Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ....................
Lakcím: ....................
Személyig. szám: ....................


Név: ....................
Lakcím: ....................
Személyig. szám: ....................

A nyilatkozat letöltése rtf formátumban >

A domain névről csak a tulajdonos mondhat le. A lemondáshoz két tanu szükséges, valamint céges tulajdonos esetén kizárólag a cég aláírásra jogosult képviselője írhatja alá a lemondó nyilatkozatot, ezesetben az aláírási címpéldány egy másolatának benyújtása is szükséges.

Easyweb céginformáció Easyweb referenciák Dokumentumok Domain regisztrációs adatlap Domain lemondó nyilatkozat